Ngoài mục tiêu đạt được về tầm nhìn và sứ mệnh của mình. Công ty không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh, cũng như rất chú trọng đến việc phát triển và duy trì đội ngũ nhân sự. Vì con người là tài sản quí giá nhất của một tổ chức, quyết định sự tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp. Chúng tôi trân trọng sự đóng góp của tất cả mọi thành viên vào thành công chung của công ty, bất kể người đó là ai, ở vị trí nào. Chính vì thế, chúng tôi xây dựng một môi trường làm việc năng động - công bằng và là nơi mỗi nhân viên đều có cơ hội được làm việc, phát triển tài năng.

Do đó, Công ty không ngừng nghiên cứu và thực hiện tốt công tác tuyển dụng những nhân sự có năng lực, đào tạo, phát triển và xây dựng các chế độ phúc lợi tốt cho từng vị trí trong công ty.

1. CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

Được tổ chức thực hiện theo mục tiêu, yêu cầu chiến lược phát triển kinh doanh hàng năm của Công ty và trong từng giai đoạn cụ thể.

Nguyên tắc tuyển dụng: Thông báo công khai - bảo đảm tính công bằng, minh bạch - cơ hội bình đẳng cho mọi ứng cử viên có năng lực phù hợp và thực hiện đúng theo quy trình tuyển dụng của Công ty.

2. ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

* ĐÀO TẠO HỘI NHẬP

Nhằm giúp nhân viên mới hội nhập nhanh chóng vào môi trường làm việc và nắm bắt công việc hiệu quả nhất, tất cả nhân sự mới đều được hướng dẫn hội nhập.

Khối Kinh Doanh sẽ được tham gia các lớp đào tạo về kiến thức sản phẩm, kỹ năng chuyên môn theo lộ trình đào tạo hội nhập dành cho từng vị trí công việc. Các bộ phận/phòng ban tùy từng vị trí cụ thể sẽ được lên kế hoạch tham gia các lớp đào tạo các kiến thức, kỹ năng chuyên môn phù hợp..

* ĐÀO TẠO – PHÁT TRIỂN

Công tác đào tạo đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển nhân sự của Công ty nhằm duy trì và phát triển mạnh đội ngũ nhân sự tiềm năng. Đào tạo để cùng đồng hành, hỗ trợ CB-CNV phát triển nghề nghiệp là ưu tiên hàng đầu của Công ty.

Nhân viên có kết quả công việc tốt và thể hiện năng lực quản lý sẽ có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn thông qua việc đề bạt - xem xét của cấp quản lý trực tiếp. Đồng thời được tham gia các khoá đào tạo chuyên môn (nội bộ/ hoặc bên ngoài) tương ứng và được đánh giá đạt qua các giai đoạn huấn luyện.

3. CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

Hệ thống tiền lương được xây dựng trên mặt bằng lương chung của thị trường, cạnh tranh với các Công ty cùng ngành, phù hợp với yêu cầu và khối lượng công việc thực tế. Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng quý/ hàng năm dựa vào tính chất công việc và thành tích làm việc.

Chế độ đãi ngộ cạnh tranh. Lương tương xứng năng lực.

Thưởng Lễ, Tết trong năm, tham gia đầy đủ BHXH theo Luật định.

Chiết khấu hoa hồng cho Khối Kinh Doanh cực cao, cực hấp dẫn:

  • Nhân viên – Chuyên viên Tư vấn BĐS: LCB +  1% hoa hồng/ Tổng giá trị sản phẩm bán được.
  • Cấp Quản lý Kinh Doanh: Lương cơ bản thỏa thuận + 1% hoa hồng cá nhân + % hoa hồng cả nhóm
  • Cộng tác viên Tư vấn BĐS: hưởng % hoa hồng/ Tổng giá trị sản phẩm bán được.

Những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc sẽ được tôn vinh và khen thưởng xứng đáng, kịp thời và công bằng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp không giới hạn.

Với mục tiêu tạo mọi điều kiện cho người lao động an tâm công tác, gắn bó dài lâu. Vì vậy, môi trường – điều kiên làm việc luôn được Công ty Quốc Cường Land xem trọng và liên tục hoàn thiện.