CAO SU

​Tập đoàn Quốc Cường Gia Lai đã chính thức đầu tư và phát triển ngành cao su từ năm 2008 tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Để mở rộng quy mô phát triển ổn định và tăng sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới, tập đoàn Quốc Cường Gia Lai đã triển khai đầu tư dự án trồng cao tại Campuchia. Tính đến nay, Tập đoàn Quốc Cường Gia Lai đã đi vào khai thác mũ từ năm 2013 với năng suất 100% trên 7.000 ha.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC:

Theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC), sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu dự báo tăng 1,1% đạt 10,42 triệu tấn năm 2012, nhưng tăng thấp hơn so với con số dự báo đưa ra vào tháng 2/2012 là 10,529 triệu tấn do mưa lớn ở Malaysia và Trung Quốc và tăng 4,7% so với mức 10,06 triệu tấn của năm 2011. Tại Malaysia, mưa trái mùa trong hơn 1 tháng nay, từ 14/2 đã làm gián đoạn việc thu hoạch mủ. Khu vực đảo Hải Nam – nơi trồng cao su nhiều nhất ở Trung Quốc cũng chịu ảnh hưởng bởi mưa trái mùa trong 3 tháng nay nên cây cao su bị ảnh hưởng bởi bệnh nấm mốc làm giảm sản lượng thu hoạch của nước này.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT THẾ GIỚI:

Theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC), sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu dự báo tăng 1,1% đạt 10,42 triệu tấn năm 2012, nhưng tăng thấp hơn so với con số dự báo đưa ra vào tháng 2/2012 là 10,529 triệu tấn do mưa lớn ở Malaysia và Trung Quốc và tăng 4,7% so với mức 10,06 triệu tấn của năm 2011. Tại Malaysia, mưa trái mùa trong hơn 1 tháng nay, từ 14/2 đã làm gián đoạn việc thu hoạch mủ. Khu vực đảo Hải Nam – nơi trồng cao su nhiều nhất ở Trung Quốc cũng chịu ảnh hưởng bởi mưa trái mùa trong 3 tháng nay nên cây cao su bị ảnh hưởng bởi bệnh nấm mốc làm giảm sản lượng thu hoạch của nước này.